นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

31 ต.ค. 2553
โดยผู้จัดการ เมื่อ 24 เม.ย.2551


นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 

เกิดเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2491

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง

- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
- รองประธานศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ
- ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งจากเหตุการณ์ปฏิวัติ 19 กันยา

ก่อนจะกลับเข้ามาเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Read more ...

นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

31 ต.ค. 2553
โดยผู้จัดการ  เมื่อ 24 เม.ย.2551

นายจรูญ อินทจาร 

เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2487

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง

- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ในอดีตเคยลงสมัครเข้ารับสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ไม่ได้รับคัดเลือก
Read more ...

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

31 ต.ค. 2553
ตุลาคม 2553

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนประกอบด้วย

1. นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลฎีกา)

2. นายจรัญ ภักดีธนากุล  (อดีตผู้พิพากษาและปลัดกระทรวงยุติธรรม) (สายนิติศาสตร์)

3. นายจรูญ อินทจาร (มาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด(อดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรม))

4. นายเฉลิมพล เอกอุรุ (อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)(สายรัฐศาสตร์)

5. นายนุรักษ์ มาประณีต (ผู้พิพากษาศาลฎีกา)

6. นายบุญส่ง กุลบุปผา (ผู้พิพากษาศาลฎีกา)

7. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ (อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ) (สายนิติศาสตร์)

8. นายสุพจน์ ไข่มุกด์ (อดีตเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐโปแลนด์และอดีตสสร.) (สายรัฐศาสตร์)

9. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(อดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรม))
Read more ...

พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร

26 ต.ค. 2553
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลตำรวจตรี วิสุทธิ์ วานิชบุตร หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ผู้การวิสุทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2499 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นพิเศษรุ่นที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2521 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีพ.ศ. 2551 และรางวัลคนดีศรีราม ในปี พ.ศ. 2550

เริ่มรับราชการตำรวจครั้งแรก ดำรงตำแหน่ง
-ประจำแผนกกฎหมาย กองวิชาการกรมตำรวจ 
-นายเวร ผบก.วช., 
-สว.แผนก 7 กองปราบปราม, 
-รองผู้กำกับการกองทะเบียน, 
-ผู้กำกับการ 3 ศสก., 
-ผู้กำกับการกำลังพล บชก.
-รองผบก.ตำรวจท่องเที่ยว, 
-รองผู้กำกับการทางหลวง, 
-รองผู้กำกับการกองทะเบียนกรมตำรวจ, 
-รองผู้กำกับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี (ปดส.), 
-ผู้กำกับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 
-ผู้กำกับการวิทยาการ 2 จังหวัดนครราชสีมา, 
-ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี, 
-ผู้กำกับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี (ปดส.), 
-ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง และ
-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ในปัจจุบัน

พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดีของสังคมจากการเป็นนายตำรวจที่ทำงานด้านปราบปรามการกระทำผิดต่อสังคมและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิทางปัญญาหลายอย่าง เช่น การบุกจับร้านอาหารที่ขายเนื้อปลาปักเป้าปะปนมากับปลาชนิดอื่น หรือการบุกจับวีซีดีภาพยนตร์ลามก โดยเฉพาะเรื่องที่นำแสดงโดย เกศริน ชัยเฉลิมพล หรือ น้องแนท จนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า "มือปราบปลาปักเป้า" และ "มือปราบน้องแนท" จนได้รับรางวัลการปราบปรามทรัพยสินทางปัญญาจาก MPA ZMOTION PICTURE ASSOCIATION จากประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่รู้จักกันดีจากการมักเป็นผู้จัดการแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีอาญาต่าง ๆ ด้วยวิธีการประนามเช่น ให้ผู้ต้องหาคาบถุงยาบ้า, เลี้ยงข้าวผู้ต้องหาคดียาเสพย์ติด โดยขึ้นชื่อผู้ต้องหาพร้อมกับคำว่า "เดนมนุษย์" หรือ "อมนุษย์" หรือการทำระบบเก้าอี้ไฟฟ้าจำลองลานประหารชีวิตนักโทษจำลอง ที่มีอุปกรณ์เสมือนจริงครบครัน เพื่อเอาไว้ใช้ในการแถลงข่าวจับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าในครั้งต่อไป เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ได้กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เจ้าตัวยืนยันถึงการกระทำนี้ของตัวว่าจะทำต่อไป รวมถึงการมีบุคคลิกที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบโครงสร้างของตำรวจไทยอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่าตำรวจไทยอยู่ภายใต้การครอบงำของนักการเมือง และปัญหาซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปราบไม่ได้ เพราะมีการจ่ายส่วย เป็นต้น

ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 พล.ต.ต.วิสุทธิ์ได้จัดแถลงข่าวที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ถึงเรื่องการโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ (รองผบช.) ถึงผู้บังคับการ (ผบก.) ประจำปี ซึ่งเพิ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ไม่นาน ซึ่งตัว พล.ต.ต.วิสุทธิ์ได้ถูกคำสั่งย้ายไปประจำตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (รองผบช.กมค.) โดยกล่าวว่าตนถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะถูกนักการเมืองระดับชาติที่มีฐานเสียงในภาคใต้ผู้หนึ่งสั่งการ เพราะตนเคยจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายหลายคดีและนักการเมืองผู้นี้มาขอไว้ แต่ตนไม่ยินยอม และยังวิจารณ์ถึงเรื่องอื่น ๆ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและยังตำหนิและท้าทาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อย่างรุนแรงอีกด้วย

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางคนิล วานิชบุตร ซึ่งปัจจุบันทำงานตำแหน่งหัวหน้าแอร์โฮสเตสอยู่บริษัทการบินไทย โดยที่ไม่มีบุตรด้วยกัน
Read more ...

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

25 ต.ค. 2553
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 ปีฉลู
บิดา นายเปล่ง จั่นเพชร
มารดา นางสำเภา จั่นเพชร
ภูมิลำเนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา
พ.ศ. 2500 เข้ารับการศึกษา ที่โรงเรียนสังวรพิมลไพบูลย์
พ.ศ. 2513 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์
พ.ศ. 2514 จบนักธรรมตรี ที่วัดอัมพวัน จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2515 จบนักธรรมโท ที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ 2516 จบนักธรรมเอกที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัด นนทบุรี

ชีวิตในวัยเด็ก
พระพยอมเกิดในครอบครัวที่ยากจน การใช้ชีวิตจึงไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป ในวันที่โรงเรียนหยุด หรือ ช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนเด็กชายพยอมจะออกหางานพิเศษรับจ้างดายหญ้าตามร่องสวน

บางครั้งรับจ้างขึ้นต้นหมาก และเก็บมะพร้าวหล่นด้วยการมีไหวพริบฉลาดเฉลียว ทำให้เด็กชายพยอมคิดวิธีขึ้นต้นหมากวิธีลัด คือ ขึ้นต้นหนึ่งเสร็จแล้ว จะโหนยอดหมากไปอีกต้นหนึ่ง โดยไม่ต้องลงและขึ้นทุกต้น ทำให้ได้รับค่าแรงเพิ่ม ขึ้นกว่าปกติ ที่เด็กวัยเดียวกันทำได้

ในสมัยนั้นจะได้รับค่าจ้างต้นละ 3 - 5 บาท แต่เด็กชายพยอมก็มิได้เกี่ยงงานประการใด เพียงขอให้ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และให้สิ่งที่ได้มานั้นโดยชอบธรรมงานดายหญ้าบริเวณร่องสวน ที่เด็กชายพยอมรับจ้างนั้น จะได้รับค่าจ้างวันละ 20-30 บาท

ความขยันขันแข็ง ความมีน้ำใจ ทำให้ชาวบ้านรักและสงสาร และมอบงานพิเศษให้ทำอยู่เสมอ

วัยหนุ่ม
พระพยอมไม่เคยใช้ชีวิตวัยหนุ่มเยี่ยงชายหนุ่มทั่วไป ท่านใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาโดยสุจริต ด้วยความประหยัด มัธยัสถ์ เพื่อน ๆ ของท่านจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามยุคสมัย แต่ท่านยังคงสวม เสื้อยืดกล้าม กางเกงแบบชาวสวน

ทั่วไปส่วนเรื่องเพศตรงข้าม ท่านเป็นที่สนใจแก่ผู้หญิงทั่วไป แต่ท่านก็ยังคงยึดมั่นในการประกอบอาชีพทำมาหากิน โดยไม่ได้ให้ความสนใจแก่ผู้ใดเป็นพิเศษ

พระดีศรีสังคม
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492เด็กชายคนหนึ่งที่ถือกำเนิดจากแม่สำเภา จั่นเพชร แม่ที่ยากจนแต่มีความรักลูกสุดประมาณ จากวันนั้น . . . จนถึง . . . วันนี้ เด็กยากจนนั้น คือ

พระนักเทศน์ผู้มีคุณภาพพระดีศรีสังคม พ่อพระของผู้ยากจน พระผู้ร่ำรวยงาน แต่ยากจนเวลา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) มูลนิธิสวนแก้ว

ในปี 2529
พระพยอม กัลยาโณ จัดตั้ง มูลนิธิสวนแก้วเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ให้แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และสัญชาติ กิจกรรมของมูลนิธิสวนแก้ว มี 18 โครงการ

ประกาศเกียรติคุณ และรางวัล

พ.ศ. 2528 
■ รางวัลสังข์เงิน สาขาใช้ศิลปะในการเผยแพร่
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2531 
■ โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 
■ โล่เกียรติคุณบารมี “พระผู้มีคุณต่อแผ่นดินและสังคม” จากสมเด็จพระสังฆราชฯ
■ โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิหมอชาวบ้าน
พ.ศ. 2536 
■ โล่บุคคลดีเด่นแห่งวงการศึกษาของชาติ สาขาการศึกษานอกระบบ จากสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทย
■ โล่ผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537
■ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
■ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ. 2538 
■ รางวัลเหรียญอนามัยโลก การรณรงค์เลิกบุหรี่ จากองค์การอนามัยโลก
■ รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลำดับที่ 3 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
■ รางวัลโล่ผู้สนับสนุนกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่นปี 2538 จากนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
■ รางวัลชมเชยที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) ประจำปี พ.ศ.2538
พ.ศ. 2539 
■ รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลำดับที่ 2 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
■ โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2540 
■ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้าน “อภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนา”
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
■ ประกาศนียบัตรทองคำเชิดชูเกียรติ “พระดีศรีสังคม” จากสมาคมสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค (ประเทศไทย)
■ โล่ประกาศเกียรติคุณ “นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชน” จากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2541 
■ ได้รับการคัดเลือกเป็น อุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2541 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
■ รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
■ ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชนจากสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
■ ปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พ.ศ. 2542 
■ “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
■ รางวัลชมเชย ผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง “เรียนผูกเรียนแก้” จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543 
■ รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
■ โล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
พ.ศ. 2544 
■ โล่เกียรติคุณ “ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2544” จาก พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
■ โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นพิเศษ ปี 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
■ รางวัลมูลนิธิภาคดีเด่น ประจำปี 2543-2544 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2545 
■ โล่รางวัลการสนับสนุนโครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดำริ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
■ รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
■ เกียรติบัตรยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
■ โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากนายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
■ โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ จากรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง
พ.ศ. 2546 
■ โล่รางวัล PCD Awards 2002 ด้านบุคคลดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
■ ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
■ เกียรติบัตรสาขาการอภิปรายถ่ายทอดเสียง วิชาการทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
■ โล่เกียรติยศผู้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในการจัดงาน 5 ธันวามหาราชและงาน 12 สิงหาราชินีนาถ
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ
■ โล่เกียรติยศบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
■ รางวัลพระภิกษุผู้อุทิศตนในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
Read more ...

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขารัฐศาสตร์

22 ต.ค. 2553
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 
การศึกษา : 
ปี 2534 อบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 4
ปี 2513 ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15

ตำแหน่งปัจจุบัน : 24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
12 ธันวาคม 2549 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ : 1 ตุลาคม 2543 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน (ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น 1 ต.ค.2545)
1 ตุลาคม 2542 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
1 ตุลาคม 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นักปกครอง 10)
1 ตุลาคม 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (เสนอขออนุมัติครั้งที่ 1)
1 ตุลาคม 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1 ตุลาคม 2534 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2532 รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
11 กรกฎาคม 2527 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครอง สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย
2521 โอนมาสังกัดสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
2510 ปลัดอำเภอตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ : 
24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
8 ธันวาคม 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
12 ธันวาคม 2549 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ
29 ตุลาคม 2545 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ

รางวัล : 
ปี 2542 ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
Read more ...

ตระกูล ตันประเสริฐ

19 ต.ค. 2553
โดยคอลัมน์ : นินทาชาวบ้าน เมื่อ 5 ต.ค.2553 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แม้จะ ไม่มีใครเป็นนายกฯ-เป็นรัฐมนตรี แต่ คุณพ่อปรีชา-คุณแม่วรรณา ตันประเสริฐ ก็ เลี้ยงลูกทั้ง 5 คน ให้ เติบใหญ่-มีตำแหน่งสำคัญ ทุกคน เป็นเกียรติประวัติของตระกูลตันประเสริฐ

คนโต
พล.อ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ เป็นผู้มีสปิริตสูง ยอมลาออก จากตำแหน่งเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก ก่อนครบเกษียณ เพื่อเปิดทางให้รองฯ ขึ้นมาแทน 

ปัจจุบัน ยังตรวจรักษาโรคหัวใจ อยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า-รพ.พญาไท 1- รพ.พระราม 9 และ ศูนย์แพทย์พัฒนาของในหลวง อีกทั้งยังเป็น แพทย์ประจำพระองค์ อีกด้วย

คนที่สอง
ประสาน ตันประเสริฐ ประธาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คนที่สาม
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาการ ผบ.ตร. ที่ทำงานจนเกษียณอายุ แต่็ก็ยังไม่ได้เป็น ตัวจริง 
คนที่สี่
พล.ต.ต.ประสิทธิชัย ตันประเสริฐ เป็น จเรย่อย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 

คนสุดท้าย
พ.อ.(พิเศษ)ประกอบโชค ตันประเสริฐ นายทหารสังกัด กรมข่าวทหารบก 
Read more ...

นาย วิรัช ร่มเย็น

18 ต.ค. 2553
โดนพรรคเพื่อไทย ใช้ปริศนาอักษรย่อ เป็นเกมใช้ในการขย่มคดียุบพรรคประชาธิปัตย์มาหลายสัปดาห์ ที่สุดในช่วงไคลแม็กซ์เกมก่อนหน้าที่ นายกรัฐมนตรี จะขึ้นทำหน้าที่สำคัญที่สุดอีกครั้งในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในการขึ้นให้ปากคำในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ เพียงวันเดียว คลิปที่ทางพรรคเพื่อไทย อ้างว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมือง อักษรย่อ "ว" กำลังสนทนาในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเรียกว่าเป็นการล็อบบี้คดียุบพรรคสะตอ กับบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ก็ถูกปล่อยออกมาในเว็บไซต์ชื่อดังถึง 5 คลิปติดต่อกันตามคำท้าทายของทางพรรคประชาธิปัตย์

ทำเอาเจ้าตัว ซึ่งถูกกล่าวหาต้องออกแถลงตอบโต้เป็นการด่วน โดยยืนยัน สมาชิก พรรคประชาธิปัตย์ทุกคนยึดมั่นคำขวัญประจำพรรคว่า "สัจจํ เว อมตวาจา" คือการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยเฉพาะข้อหาว่าไปล็อบบี้ตุลาการ

และแสดงความเชื่อมั่นว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากการคบคิดวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เขียนบท เพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดมุ่งสู่การทำลายล้างสถาบันองคมนตรี ที่มี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธาน ทำลาย พรรคประชาธิปัตย์ และกระบวนการยุติธรรม พร้อมกับได้มีการเปิดเผยชื่อตัวละครคนใหม่อักษรย่อ "พ" ที่มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวด้วย

ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า คลิปดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ และทางพรรคสะตอสามัคคี จะเดินเกมตอบโต้อย่างไร แต่เบื้องต้นคงต้องมีการวางแผนกันหลายชั้นเพื่อเตรียมรับมือแน่นอน เพราะแว่ว ๆ มาว่า ล่าสุดทางพรรคคู่ต่อสู้ เตรียมเผยคลิปภาค 2 ออกมาขย่มซ้ำเข้าให้อีกแล้ว...

ชื่อ-สกุล : นาย วิรัช ร่มเย็น

วันที่เกิด : 5 กันยายน 2498

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ (41,827 คะแนน)
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
15 กรกฎาคม 2551 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
22 มีนาคม 2535 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์
13 กันยายน 2535 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการปกครอง
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
31 มกราคม 2538 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 กันยายน 2539)
15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คนที่ 2
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
6 มกราคม 2544 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่ 2
20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ระนอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (48,647)
17 พฤษภาคม 2548 กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
9 พฤศจิกายน 2548 กรรมาธิการการตำรวจ (แทนนายธานินทร์ ใจสมุทร)
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ (41,827 คะแนน)
18 มกราคม 2551 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
15 กรกฎาคม 2551 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
Read more ...

นายคีธ แม็คโดนัลด์ ชาวอังกฤษวัย 25 ปี

17 ต.ค. 2553
โดยมติชน เมื่อ 20 ก.ย.2553

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ระบุว่า 

นายคีธ แม็คโดนัลด์ ชาวอังกฤษวัย 25 ปี หนุ่มตกงาน 

ได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อที่เลวที่สุดของอังกฤษ เนื่องจากมีพฤติกรรมไข่แล้วทิ้ง หรือทำผู้หญิงท้องแล้วทิ้ง โดยเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงกว่า  40 คน และให้กำเนิดลูก 10 คน กับผู้หญิง 10 คน โดยปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ

รายงานระบุว่า นายคีธ จ่อจะกลายเป็นคุณพ่อคนที่เก้าและคนที่สิบ หลังจากเขาเพิ่งมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีก 2 รายล่าสุด และเท่ากับว่า เขาจะสร้างภาระให้แก่รัฐในการการจ่ายเงินสวัสดิการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งคาดว่าน่าจะคิดเป็นจำนวนเงินราว 1.5 ล้านปอนด์ เมื่อเด็กอายุถึง 16 ปี โดยนายคีธ เริ่มเป็นพ่อคนครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 15 ปีเท่านั้น และจากนั้นเขาได้ทิ้งลูกทุกคน กับผู้หญิงที่เขามีความสัมพันธ์ด้วย และเฉลี่ยแล้ว เท่ากับว่า ทุกปี เขาจะไข่ทิ้งลูกทีละคนต่อสังคม เมื่อคำนวณจากการเป็นคุณพ่อครั้งแรก และอายุล่าสุดของเขา ขณะที่เจ้าตัว อยู่ได้ด้วยรายได้ช่วยเหลือจากรัฐอาทิตย์ละ 44 ปอนด์

รายงานระบุว่า ผู้หญิงล่าสุดที่คาดว่าเป็นคุณแม่ลูกคนที่ 10 ของ นายคีธ คือ 

นางซาร่าห์ อาร์มสตรอง วัย 19 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย

โดยกำลังตั้งครรภ์ลูกได้ 6 สัปดาห์ โดยลูกของเขา มีอายุตั้งแต่ 10 ปี 8 ปี 7 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปี 1 เดือน และกำลังจะคลอดอีก 2 สองคน โดยแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง นายคีธ ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการให้กำเนิดลูกต่อผู้หญิงรายใด ๆ

ขณะที่

มิสไบรอัน 

หนึ่งในเหยื่อถูกไข่แล้วทิ้งของนายคีธ บอกว่า เธอเพิ่งรู้ว่า อดีตแฟนเธอทำผู้หญิงท้องอีก 2 คนแต่เธอไม่ช็อกกับเรื่องนี้ เพราะคุ้นเคยกับพฤติกรรมของเขา โดยนายคีธไม่เคยให้เงินเธอสักแดงแก่ลูกของเขา และเธอจะไม่ขอลดตัวไปขอเงินเขาด้วย ขณะที่นางสตีซีย์ บาร์เกอร์ หนึ่งในคุณแม่ของลูกบอกว่า ผู้ชายอย่างเขา สมควรจะเข้าไปอยู่ในคุกมากกว่า
 
Read more ...

นายคมสัน โพธิ์คง

11 ต.ค. 2553
เกิด : 3 กรกฎาคม 2508

การศึกษา : 

นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ราม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาชีพ : รับราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย มสธ.

งานสำคัญ :
- ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ(2540)
- กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2542-2543)
- กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550
Read more ...

เป๊ก สัณชัย เองตระกูล

10 ต.ค. 2553
เป๊ก สัณชัย เองตระกูล 

เป็นข้าราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทายาท “สมใจนึก เองตระกูล” (อดีตปลัดกระทรวงการคลัง) 

นักธุรกิจไฟแรงที่นั่งแท่นบริหารธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น

- ร้าน RPM MORTORSPORT โชว์รูมรถยนต์หรูและคาร์แคร์ 
- ร้านอาหารสไตล์อเมริกัน “KISE BAR AND GRILL” 
- ร้านอาหารเนื้อย่างสไตล์เกาหลี “Yuu” 

นอกจากนั้นยังเป็นหัวเรือใหญ่ในกับภรรยา (ธัญญาเรศ) กับธุรกิจ

- ร้านเสื้อผ้าและกิฟต์ช้อป “Hers” , 
- ธุรกิจร้านทำเล็บ "Her Nails" และ
- ศูนย์ความงามครบวงจร "BIO - THERAPEUTIC Anti-Aging Skin Spa" 
ล่าสุดสัณชัย เองตระกูล ได้จัดทำ

- นิตยสารสำหรับผู้ชาย ในนาม “RPM Magazine “Men’s dream Magazine”

โดยร่วมหุ้นกับ 
หนุ่ย – อำพล ลำพูน และ 
กบ – ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี และ

- ร้านเคิร์ฟ ผับดังย่านเอกมัย อีกด้วย
Read more ...

จัสติน บีเบอร์

9 ต.ค. 2553
โดยข่าวสด เมื่อ 9 ต.ค.2553

นักร้องหนุ่มวัย 16 ปี ที่สาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดคนนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า จัสติน ดรูว์ บีเบอร์ (Justin Drew Bieber) เกิดวันที่ 1 มี.ค. 2537 เกิดที่เมืองสแตรดฟอร์ด รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา หัดเล่นเครื่องดนตรี ด้วยตัวเองหลายชนิด เช่น เปียโน กลอง กีตาร์และทรัมเป็ต

ราศีนักร้องเริ่มจับขณะมีอายุเพียง 12 ปี เมื่อแข่งขันร้องเพลงในเวทีสแตรดฟอร์ด ไอดอล ซึ่งบีเบอร์ร้องเพลง So Sick ของนักร้อง เน-โย คว้ารางวัลรองชนะเลิศมา คุณแม่แพตตี้ พาเล็ตต์ จึงนำวิดีโอไปโพสต์ในเว็บไซต์ยูทูบให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ดู

ปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่คลิกเข้าไปชม คือ สกู๊ตเตอร์ เบราน์ ซึ่งกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของบีเบอร์ในปัจจุบัน เบราน์ส่งผลงานให้อัชเชอร์ เรย์มอนด์ โปรดิวเซอร์มือทองให้ปั้นเด็กน้อยเป็นดาวเด่นในวงการเพลง

เพียงแค่เพลงแรกที่เปิดตัวนักร้องหนุ่มผมบ๊อบในอัลบั้ม "One Time" เมื่อปีที่แล้ว ก็มีเพลงขึ้นอันดับฮิต 30 อันดับแรกในกว่า 10 ประเทศ ต่อมา ออกอัลบั้มแรก "My World" เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2552 ส่งผลให้บีเบอร์เป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ดังที่สุดในรอบปี จากนั้น ก็ออกอัลบั้มเต็ม "My World 2.0" ที่มีเพลงฮิตติดหูอย่าง "Baby" ที่มียอดขายทะลุกว่าล้านแผ่น

บีเบอร์ยังเคยแสดงบนเวที "Someday at Christmas" ร่วมกับ สตีวี่ วอนเดอร์ ต่อหน้า ประธานาธิบดีบารัก โอบามา และ มิเชล โอบามา ที่ทำเนียบขาวมาแล้ว และยังเคยเป็นนักร้องนำร้องเพลง "We are the world" เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีเพลงนี้และเพื่ออุทิศให้เหยื่อแผ่นดินไหวที่เฮติโดยบีเบอร์ได้ร้องท่อนแรกซึ่ง ลิโอเนล ริชี่ เคยร้องในเพลงต้นฉบับ

ทรงผมบ๊อบของบีเบอร์ยังฮิตติดลมบนในหมู่วัยรุ่นอเมริกันไปแล้ว เจ้าของร้านทำผมร้านดังในแมนฮัตตันบอกว่า ลูกค้าวัยรุ่นกว่าร้อยละ 60 เจาะจงเลยว่าจะตัดทรงเดียวกับจัสติน บีเบอร์ จนหลายร้านถือโอกาสขึ้นราคาค่าตัดผมทรงนี้เพิ่มอีก 5,000 กว่าบาท แต่ลูกค้าก็ยอมสู้ราคาเพราะอยากให้สาวๆ เหลียวมอง ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ชื่นชอบในตัวบีเบอร์สักเท่าไรซึ่งหนึ่งในหนุ่มที่ไปตัดทรงบ๊อบบีเบอร์มาก็คือ แอชตัน คุชเชอร์ หวานใจของนางเอกเดมี่ มัวร์

ส่วนผลงานที่กำลังจะออกมาในปีนี้ บีเบอร์จะต้องร้องให้เสียงทุ้มลงเพราะกำลังแตกหนุ่ม จึงต้องร้องบันไดเสียงต่ำลง ซึ่งไม่น่าเป็นปัญหา แต่อย่างใด
Read more ...

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

9 ต.ค. 2553
จากวิกิพีเดีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก 

เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเล่นว่า ตู่ หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กตู่"

จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23

ชีวิตราชการทหารรับราชการอยู่ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หรือ ทหารเสือราชีนี มาโดยตลอด

โดยเริ่มมาจากตำแหน่งผู้บังคับการกองพัน จนถึงผู้บังคับการกรม จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1

ในเหตุการณ์รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่มีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะ

พลตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา (ยศในขณะนั้น) ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยึดอำนาจด้วยรับคำสั่งตรงจาก พลโทอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ 1 (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)

หลังจากนั้นเมื่อ พลโทอนุพงษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและเลื่อนชั้นยศเป็น "พลเอก" พลตรีประยุทธ์ก็ได้เลื่อนชั้นยศขึ้นเป็น "พลโท" และรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. อีกด้วย

พลเอกประยุทธ์ เป็นนายทหารที่มีความสนิทสนมกับพลเอกอนุพงษ์เป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอดในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ โดยพลเอกประยุทธ์นับถือพลเอกอนุพงษ์เสมือนพี่และอาจารย์คนหนึ่งของตน โดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีบุคลิกที่อ่อนนุ่ม โดยมักติดคำว่า "นะจ๊ะ" ต่อท้ายการพูด จึงได้รับอีกชื่อหนึ่งจากสื่อมวลชนว่า "ตู่นะจ๊ะ" ชีวิตส่วนตัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรสาว 2 คน คือ นางสาวธัญญา จันทร์โอชา และนางสาวนิฏฐา จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

Read more ...

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

8 ต.ค. 2553
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม ชื่อเดิมคือ สุจิต เป็นนักพูด, นักบรรยายชื่อดัง,พิธีกร,นักจัดรายการวิทยุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และเป็นอาจารย์สอนวิชา Brand Management ที่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

การศึกษา
-มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนปานะพันธ์
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงาน
-จัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 96.50 คลื่นความคิด (http://radio.mcot.net/fm965/)
-จัดรายการ “คิดอะไรไม่ออกบอกธันยวัชร์” ทางคลื่น 97.75 (http://www.managerradio.com)
-จัดรายการ เวลาเศรษฐกิจ/ECONOMIC TIME ทาง TrueVisions 7 (TNN 24)
-เคยจัดรายการ (ดูแล้ว) รวยไม่เลิก ออกอากาศทางช่อง 11
-เขียนคอลัมน์ marketing thought ลงในนิตยสาร BrandAge
-เป็นกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก ออกอากาศทางช่อง 5 เวลา 23:05 น.


งานเขียนและงานแปลที่เคยตีพิมพ์-7 มังกร 20 ทายาท ผู้กุมประเทศไทย
-24 กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจ
-คุณถาม คอตเลอร์ตอบ (ACCORDING TO KOTLER)
-คิดใหม่เพื่ออนาคต
-รู้ทันการตลาด
-SHINOVATION
-ENTERPRENEUR :วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแรง บันดาลใจของห้าขาใหญ่ธุรกิจบันเทิง
-Sigvey Way: รวมบทสัมภาษณ์อดีตซีอีโอดีแทค ซิกเว่ เบรกเก้
-Case study 3.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย
-Case study 4.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย
-Case study 5.0 : 4M movie, media, mobile, modern trade
-CASE STUDY 6.0 : MAKE WAR OR DIE
-CASE STUDY 7.0 : THE NAME OF THE GAME
-Case Study 8.0 : Market & Co.,
-CASE STUDY 9.0 : phenomenon : win mob, win mass, win market
-Case study 10.0 : blue ocean
-Case study 11.0 : เมื่อ Blue Ocean กลายเป็น Red Ocean
-Case study 12.0 : Top 9 Blue Ocean
-Case study 13.0 : Managing Brand In Recession Time
Read more ...

Fede Alvarez ผู้กำกับหนังสั้นชาวอุรุกวัย

8 ต.ค. 2553
Fede Alvarez ผู้กำกับหนังสั้นชาวอุรุกวัย ได้โพสต์หนังสั้นความยาว 4:48 นาทีลงใน YouTube โดยหนังมีชื่อว่า

“Ataque de Panico!” (ชื่อภาษาอังกฤษคือ Panic Attack!)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างดาวบุกถล่ม Montevideo เมืองหลวงของประเทศอุรุกวัย

หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างเพียง 300 ดอลลาร์ (10,000 บาท) แต่โปรดักชันอลังการมาก และมีคนดูบน YouTube ไปแล้วกว่า 6 ล้านครั้ง

Alvarez โพสต์วิดีโอนี้เมื่อวันพฤหัส พอวันจันทร์ถัดมา เขาก็ได้รับข้อเสนอจากสตูดิโอฮอลลีวู้ดจำนวนมาก ในที่สุดเขาตัดสินใจรับข้อเสนอให้สร้างหนังไซไฟเรื่องใหม่ ทุนสร้าง 30 ล้านดอลลาร์ และสปอนเซอร์โดย Sam Raimi ผู้กำกับสไปเดอร์แมน

Alvarez บอกว่า ในเมื่อผู้กำกับต่างชาติอย่างเขาสามารถเกิดได้แค่เพียงอัพโหลดวิดีโอลง YouTube ผู้กำกับสมัครเล่นคนอื่นๆ ก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้เหมือนกัน

Fede กล่าวถึงขั้นตอนการผลิตหนังสั้นของเขาว่า "มันใช้เงินประมาณ 300 เหรียญฯ (ประมาณ 10,000 บาท ) สำหรับการถ่ายทำฉากแอคชั่นของผู้คน

จากนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการทำเอฟเฟกต์ทั้งหมดกว่า 90 ฉาก ซึ่งผมใช้ซอฟต์แวร์อย่าง


- Adobe Premiere 
- After
- Photoshop 
- 3DMax 
- Boujou 
- Glu3d และ 
- FumeFX 

ส่วนการสร้างโมเดลหุ่นยนต์ และยานรบต่างๆ ทำขึ้นโดยเพื่อนชื่อว่า Mauro Rondan"

Read more ...

David Thompson ชาวออสเตรเลีย วัย 50 ปี

7 ต.ค. 2553
เชฟผู้ประสบความสำเร็จในการเปิดร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอน ชื่อร้าน Nahm(น้ำ)

โดยได้รับดาวจาก Michelin Guide ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของร้าน

และเป็น 1 ใน 2 ของร้านอาหารไทยในโลกที่ได้รางวัลดังกล่าว

หนังสือนี้เป็นหนังสือที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1990 โดยมักเรียกกันว่า Michelin Red Guide วิธีการของหนังสือคือส่งคนไปทานอาหารในร้านโดยไม่ให้ร้านรู้ตัว

ดาวที่ได้รับเป็นสิ่งที่ใช้แบ่งร้านอาหารเป็น 3 ระดับ

1 ดาว หมายถึง ดีมาก

2 ดาว หมายถึง อาหารที่ปรุงยอดเยี่ยม คุ้มกับการเดินทางแวะเข้าไป

3ดาว หมายถึง อาหารสุดยอด มีความพิเศษ และคุ้มค่ากับการไปทานเป็นการเฉพาะ

ร้านน้ำ ได้รางวัลเมื่อปี 2002

ประวัติของเชฟคนนี้ คือ เมื่อปี 1986 ได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย แล้วติดใจและหลงใหลในอาหารไทย จึงได้ศึกษาอย่างจริงจังกับ คุณครูสมบัติ จันทร์เพชร ซึ่งมีมารดาเป็นห้องเครื่องในวังมาก่อน

เขาศึกษารวบรวมตำราอาหารจากทุกแห่งหน รวมถึงหนังสือพิมพ์สูตรอาหารในงานศพเก่า ๆ

เขารับรองว่าอาหารของเขาเป็นอาหารไทยแท้ ๆ ที่มิได้ปรุงแต่งปรับเปลี่ยนเพื่อให้ถูกลิ้นคนต่างชาติแต่อย่างใด และเมื่อเขาได้ศึกษาจนลึกซึ้งแล้ว

ปี 1991 จึงได้เปิดร้าน DARLY STREET THAI ที่บ้านเกิดเป็นร้านแรก

ปี 1995 จึงเปิดร้าน SAILORS THAI เป็นร้านที่สองที่บ้านเกิดเช่นกัน

ปี 2002 จึงเปิดร้าน NAHM ที่กรุงลอนดอน และเพียง 6 เดือน ก็ได้รางวัล 1 ดาวจากหนังสือดังกล่าว

เขาเขียนหนังสือ 2 เล่ม ซึ่งส่งผลให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นได้แก่

Classic Thai Cuisine และ Thai Street Food

Read more ...

นาเดีย โคมานิชี

5 ต.ค. 2553
นาเดีย โคมานิชี

นาเดีย โคมานิชี (Nadia Comăneci) เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 เป็นนักยิมนาสติกชาวโรมาเนีย ผู้ชนะรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ว 5 ครั้ง และเป็นคนแรกที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 10 (กรรมการ 7 คน ให้คะแนน 10 เต็มทุกคน)[1] เป็นคนแรกของโลก ในโอลิมปิก 1976 ซึ่งทำให้สกอร์บอร์ดที่ไม่ได้รองรับตัวเลขหลักสิบใช้การไม่ได้ ตัวเลขคะแนนของเธอจึงออกมาเป็น 1.00
Read more ...

Yasuhiro Yamashita

4 ต.ค. 2553
yasuhiro yamashita was born in kagoshima in 1960. he graduated in architecture from the shibaura institute of technology and received a master degree in 1986 through yutaka saito architect & associates, PANOM and shunji kondo architects. atelier tekuto was established in 1991 in tokyo.

yamashita creates his architecture based on the system of society, the environment and the function. he now also focuses on the relationship with other countries and regions. increasingly, yamashita is using natural resources such as wood, soil, and brick in an effort to care for the environment. the busan eco center in korea is now in the designing process and will be completed in 2006. this project has opened the way to concentrate not only on houses but on public and larger scale architecture as well.

awards include:2005 good design award in japan, ‘lucky drops’.ar+d awards first prize winner in uk, ‘cell brick’.the 11th space design competition in japan, first prize, ‘crystal brick’.the 24th INAX design contest in japan, third prize, ‘ka-su-ri’.tokyo society of architects & building engineers, housing construction
encouragement prize in japan, ‘penguin house’, 2003.
Read more ...

74 Year Old Body Builder

4 ต.ค. 2553
Tsutomu Tosaka, 74, 
74 Year Old Body Builder.

He’s been pumping iron for 50 years. Now Tosaka’s competed in a competition at the age of 74.

won Japan’s “Masters Bodybuilding” championship for contestants over the age of 70 in September 2009.

74 Year Old Body Builder, Tsutomo Tosaka is certainly an inspiration!
Read more ...

Abby and Lisa AKA Ablisa

2 ต.ค. 2553
รายการเรียลริตี้เมืองผู้ดีฉาว นักร้องสาวผู้เข้าแข่งขัน ซัดหน้าคู่หูฝีปากกล้ากลางเวที

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า

1. แอ็บบีย์ จอห์นสตัน และ 

2. ลิซ่า พาร์คเกอร์ 

2 สาวร่างท้วมผู้เข้าร่วมแข่งรายการเอ็กซ์ แฟคเตอร์ เรียลริตี้โชว์ชื่อดังที่ออกฉายทางช่องไอทีวีในสหราชอาณาจักร ออกมาร้องเพลงด้วยเสียงที่เพี้ยนผิดคีย์แบบสุดๆ จนถูกคณะกรรมการวิจารณ์ ทำให้ลิซ่า 1 ใน 2 นักร้องสาวทนคำวิจารณ์ไม่ได้ สวนคำวิจารณ์ของ นาตาลี อิมบรูกเลีย กรรมการสาวสวยแบบไร้มารยาท ทำให้แอ็บบี่ย์เพื่อนนักร้องอีกคนทนพฤติกรรมของเพื่อนนักร้องไม่ได้ถึงกับกำหมัดทุบเข้าไปที่แก้มซ้ายก่อนที่จะเดินลงจากเวทีไป

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรายการระหว่างที่สองนักร้องขึ้นบนเวทีและแนะนำตัว แต่ระหว่างการพูดคุยและแนะนำตัวกับคณะกรรมการลิซ่ากลับพูดจาไม่ให้ความเคารพกับ หลุยส์ วอล์ช หนึ่งในคณะกรรมการของรายการ หลังจากนั้น ทั้งสองถูกคนดูโห่ไล่จนต้องเดินลงจากเวทีหนีไป ซึ่งทั้งสองก็กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งเพื่อแข่งขันร้องเพลงต่อ

แต่ดูเหมือนว่าการร้องเพลงที่เพี้ยนแบบสุดๆจะไม่ประทับใจผู้ชมในห้องอัดจึงโดนโห่ไล่แบบไม่ยั้งอีก ซึ่งหลังจากจบเพลงลิซ่ากล่าวกับคนดูว่า "ตนไม่แคร์อะไรหรอก แค่มาที่นี่เพื่อทำสิ่งที่อยากทำ" ทำให้ถูกหลุยส์ คณะกรรมการในรายการวิจารณ์ว่าสองสาวเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีทัศนคติแย่ที่สุดตั้งแต่ตนเคยทำรายการมา

หลังจากนั้น เป็นคิวการวิจารณ์ของ นาตาลี อีกหนึ่งกรรมการในรายการโดยเธอวิจารณ์อย่างตรงๆแต่สุภาพว่า "การร้องเพลงของพวกคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ" แต่ลิซ่านักร้องสาวเจ้าอารมณ์สวนกลับด้วยคำถามว่า "คุณเป็นใครมิทราบ" ทำให้คนดูทั้งห้องถึงกับตะลึงกับคำถามดังกล่าว รวมถึง แอ็บบีย์ คู่หูของลิซ่าที่ทนไม่ไหวจนต้องเดินลงจากเวทีไป โดยก่อนลง แอ็บบีย์จัดการฝากกำปั้นไว้ที่แก้มซ้ายของลิซ่าด้วย

แอ็บบี่ย์ นักร้องสาวที่อารมณ์ฉุนเฉียวเปิดเผยหลังจากที่ลงเวทีว่าเธอไม่พอใจที่ลิซ่าสวนกลับคำวิจารณ์ที่สุภาพของนาตาลี แบบไม่มีเยื่อใย และไร้มารยาท

หลังจากเหตุความวุ่นวายบนเวทีแล้ว ทั้งสองคนก็ถูกแยกให้สงบสติอารมณ์โดยพิธีกรของรายการเข้ามาชี้แจงว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ควรจะมีเรื่องกับผู้ชม ซึ่งแอ็บบีย์ กล่าวหลังเวทีว่าเธอโมโหลิซ่ามากและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะทำอะไรเพื่อเพื่อนของเธอแล้ว

ส่วน ลิซ่า นักร้องฝีปากกล้าอ้างว่าที่เธอถามแบบนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจจะโจมตีแบบนั้น แต่เพราะเธอไม่รู้จักนาตาลีจริง ๆ
Read more ...