พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท)

3 ส.ค. 2558
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  https://goo.gl/sFrQmY

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันโท) (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 — 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) และผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จากรายการ คน ค้น คน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBI72jnPM93IbI2xbE2D1XHXRJqtxLdt_
Read more ...