นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

6 มิ.ย. 2555
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เมื่อ 6 มิ.ย.2555

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายชั้น และนางมาลี สร้อยพิสุทธิ์

เนื้อหา  

1.ประวัติ

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. อ้างอิง

4. แหล่งข้อมูลอื่น

ประวัติ

จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(รุ่น 06-ร่วมรุ่นเดียวกับ

นายกล้านรงค์ จันทิก และ

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ )

และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

หลังจากศึกษาจบแล้วก่อนเป็นผู้พิพากษา ได้เคยทำงานเป็นทนายความประจำสำนักงานกฏหมายของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7

นายวสันต์เป็นที่รู้จักของสังคม เมื่อกลางปี พ.ศ. 2549 หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดที่มี พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ เป็นประธาน พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากการจัดการเลือกตั้งที่มิชอบด้วยกฏหมาย จากคำตัดสินของศาลอาญา ชื่อของนายวสันต์ถูกนำเสนอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ จำนวน 10 คน โดยให้วุฒิสมาชิก (ส.ว.) เป็นผู้คัดเลือก

แต่นายวสันต์มิได้รับเลือก

ต่อมาได้รับเลือกให้เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

และในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในการประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แทนนายชัช ชลวร ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะนำรายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

อ้างอิง

^ โดนขวาง : นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานแผนกคดีแร... จากแนวหน้า

^ วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์: "ผมรู้มาว่าวุฒิสภาไม่เลือกคนดี คนตรงเกินไป" จากกรุงเทพธุรกิจ

^ 'ชัช ชลวร'ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ จากกรุงเทพธุรกิจ

สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
Read more ...