นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

31 ต.ค. 2553
โดยผู้จัดการ  เมื่อ 24 เม.ย.2551

นายจรูญ อินทจาร 

เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2487

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง

- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ในอดีตเคยลงสมัครเข้ารับสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ไม่ได้รับคัดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น