พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย

11 ก.พ. 2555
โดยเดลินิวส์ เมื่อ 31 ธ.ค.2555

กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) ที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มี พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. เป็นผู้นำทัพสีกากีที่ต้องดูความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ

กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) 

ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ในกิจการของตำรวจให้กับทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ได้ตั้ง

พล.ต.ต. ดร.ปิยะ อุทาโย 

ผบก.อก.บช.น. ให้เป็น “โฆษก ตร.” แล้วโยกมาเป็น ผบก.สท. คนใหม่

พล.ต.ต.ดร.ปิยะ กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า “จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจกับประชาชน ให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

อีกทั้งจะเป็นตัวกลางในการสะท้อนสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ”

มารู้จักกระบอกเสียง หรือ โฆษก ตร. คนใหม่ ว่าเขาเป็นใคร

พล.ต.ต.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบก.กองสารนิเทศ (สท.) และ โฆษกตร. 

เกิด วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2505 เป็นชาวเชียงใหม่ 

จบมัธยมต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 22)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. รุ่นที่ 38) 

จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จบปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา นิด้า 

ติดยศว่าที่ ร.ต.ต. เป็น 

รอง สว.สส.สน.ชนะสงคราม เป็น 
สว.ทพ. บก.อก.บช.น. เป็น 
รอง ผกก.กพ.บก.อก.บช.น. เป็น 
ผกก.กองวิจัยและพัฒนา สนผ. เป็น 
รอง ผบก.อก.บช.น. เป็น 
ผบก.อก.บช.น. เป็น 
ผบก.กองสารนิเทศ (สท.) ตร. 

เพื่อนร่วมรุ่น นรต. รุ่นที่ 38 อาทิ 

พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบก.ภ.จว.พะเยา 
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ จันทวลักษณ์ ผบก.สปพ. 
ว่าที่ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย เลขานุการ ตร. (ลก.) 
พ.ต.อ.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบก.น.5 บช.น. และ 
พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผกก.สส.2 บก.สส.บช.ภ.3

วิสัยทัศน์การทำงาน “เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”.

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอเป็นกำลังใจให้นะค ไม่อยากให้เกียจตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน้วยงานจ่างๆ เพราะทุกท่านทำตามหน้าที่

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2557 17:36

    แถลงให้ตรงกับความเป็นจริงจะไม่โดนด่า เสียดายที่จบมงฟอร์ต ธรรมศาสตร์ เหมือนกัน ไม่น่าจะพูดคำเท็จผ่านจอ ได้ เฮ้อ

    ตอบลบ