รศ.นพ.ชัยชน โลว์เจริญกูล

30 มี.ค. 2554
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล

หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจรในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล 

เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นบุตรของนายอำพัน กับนางสมสุข โลว์เจริญกุล โดยบิดาทำงานบริษัท ส่วนมารดาเป็นแม่บ้าน โดยตาของเขาอพยพมาจากประเทศจีน ทั้งยังเคยสอนภาษาไทยด้วย โดยตาและบิดาของเขาชอบศิลปะและธรรมชาติ

ปัจจุบันได้ถวายการดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปรียบเสมือนกัลยาณมิตร โดยใช้วิธีการรักษาด้วยยาและธรรมโอสถ โดยมีทั้งพระสงฆ์และเขาที่คอยถวายคำแนะนำด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น